Drie modellen

Nederlandse basisscholen zijn sinds 2006 vrij hun schooltijden zelf vast te stellen. Ook het wettelijk voorschrift dat scholen niet langer dan 5,5 uur per dag les mogen geven, is op 1 augustus 2006 vervallen. Wel moeten scholen nog steeds zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag. De onderwijstijd over acht schooljaren is wettelijk bepaald op minimaal 7.520 uur. Dat is gemiddeld 940 uur per jaar.
Hieronder bespreken we drie verschillende modellen voor nieuwe schooltijden. Klik op de illustraties om deze te vergroten.

Vijf-gelijke-daten-model

1. Het vijf-gelijke-dagenmodel

Karakteristieken: 

 • vijf identieke schooldagen, van 8 tot 14 uur of van 8.30 tot 14.30 uur
 • geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag
 • korte lunchpauze met leerkrachten in de klas (geen aparte overblijfvoorziening)
 • naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen
 • gaat verder dan het continurooster, dat wel de middagpauze verkort, maar houdt vast aan begintijd en vrije woensdagmiddag
Bioritme-model

2. Het bioritme-model


Karakteristieken:

 • het leren volgt het bioritme van de kinderen, het onderwijs maakt gebruik van de momenten van maximale alertheid (10-12 uur voor leren en presteren en 14.30 -16.30 voor repeteren).
 • extra lange middagpauze met sport, cultuur en andere activiteiten, verzorgd door de kinderopvang of andere organisaties
 • leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor voorbereiding, vergadering, bijscholing
 • voor kinderen van werkende ouders is er na schooltijd opvang
7-tot-7-model-of-integraal-kindcentrum

3. Het 7 tot 7-model of integraal kindcentrum

Karakteristieken:

 • aaneengesloten programma met afwisseling in blokken met onderwijs, opvang, sport en ontspanning
 • het gehele jaar open, geen collectieve schoolvakanties
 • één loket voor ouders en kinderen
 • geïndividualiseerd onderwijs
 • eenduidig pedagogisch beleid
 • één team van medewerkers vanuit verschillende disciplines
 • concentratie van voorzieningen in één gebouw